Avís Legal

1. INTRODUCCIÓ
L’accés a aquest lloc web només es permetrà després d’haver llegit i acceptat els termes, condicions, comunicacions, avisos i altres avisos legals continguts en aquest document.

L’accés i l’ús posterior d’aquest lloc web implicarà la vostra acceptació expressa, plena i sense reserves del contingut complet. No hi haurà cap càrrec per accedir-hi.

Si no esteu d’acord amb el contingut d’aquestes Condicions generals, haureu d’abandonar el lloc web, sense haver d’accedir o utilitzar els serveis que ofereix.

Així mateix, accepta expressament, sense excepcions, que l’accés i l’ús d’aquest lloc web, els seus serveis i el contingut d’aquests serveis es realitzin sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’accés a aquest lloc web és gratuït i veure-ho no requereix cap subscripció o registre previ.

Les connexions amb altres llocs web que puguin existir, i l’ús que pugui fer d’elles, estan subjectes a les presents Condicions Generals d’ús, així com a qualsevol dels termes específics que els llocs web esmentats anteriorment requereixin. Qualsevol altre ús que no sigui l’autoritzat està expressament prohibit.

GAUDEIX DE CATALUNYA pot modificar, sense previ avís i en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració del lloc web, els termes i els continguts del servei, o eliminar-los, limitar-los o suspendre-los temporalment o permanentment, i impedir-ne l’accés. Es procurarà informar els usuaris sobre el canvi, sempre que les circumstàncies ho permetin, mitjançant una publicació al lloc web.

2.- IDENTITAT DEL PROPIETARI DEL LLOC WEB

GAUDEIX DE CATALUNYA

info@enjoycatalonia.com

3.- DRETS I OBLIGACIONS DEL PROVEÏDOR DE SERVEIS
1.- Com a proveïdor del servei, DISEIX DE CATALUNYA es requereix per oferir els serveis oferts per aquest lloc web, garantir efectivament el secret de qualsevol comunicació amb els usuaris i respondre qualsevol queixa que es pugui presentar.

2.- En cas de realitzar manteniment, reparació, actualitzacions o actualitzacions del servei, pot suspendre temporalment l’accés a aquest lloc web, sense cap obligació de notificació prèvia, reservant-se el dret de proporcionar o cancel·lar els serveis, sense perjudici del que s’esforçarà per informar els usuaris d’aquests esdeveniments, sempre que les circumstàncies ho permetin.

3.- Qualsevol ús que els usuaris puguin fer dels serveis i / o dades i / o informació subministrades a través d’aquest lloc web correran el risc.

GAUDEIX DE CATALUNYA no ofereix cap garantia directa o indirecta sobre la informació o serveis oferts, excepte aquelles garanties que, en virtut de les lleis aplicables, s’han de donar o que es descriuen explícitament en un acord realitzat entre aquesta associació i l’usuari.

GAUDEIX DE CATALUNYA no garanteix el contingut proporcionat, si escau, per part de tercers ni garanteix la veracitat, fiabilitat, exactitud, oportunitat o idoneïtat de la informació proporcionada al propòsit que els usuaris o qualsevol altra persona puguin donar-li.

4.- Els drets de propietat intel·lectual d’aquest lloc web estan a càrrec de ENJOY CATALUNYA. L’exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació correspon a l’associació esmentada anteriorment, sense perjudici del seu exercici per part de tercers.

4.- DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI
1.- L’usuari haurà de fer ús lícit en tot moment dels serveis del lloc web, d’acord amb la legislació vigent, i respectar els drets de propietat intel·lectual d’ENJOY CATALUNYA o de tercers.

En aquest sentit, l’usuari garanteix que les activitats realitzades per ell a través d’aquest lloc web seran conformes amb la llei, la moral, l’ordre públic i la decència, i en cap cas seran ofensives pel bon nom i la imatge empresarial de ENJOY CATALUNYA, altres usuaris del lloc web o tercers.

2.- L’usuari no realitzarà, a través dels serveis prestats per ENJOY CATALUNYA, cap acció que perjudiqui o interromp el contingut, o impedeixi que el lloc web funcioni correctament, o que provoqui qualsevol tipus de problemes tècnics, la transferència d’elements que puguin portar virus informàtics, o perjudica, interfereix o intercepta aquest lloc web en la seva totalitat o en part, o interfereix o interfereix amb el correu electrònic d’altres usuaris.

3.- L’usuari és l’únic responsable de la veracitat de les dades que ha de proporcionar per qualsevol motiu. En conseqüència, si s’han proporcionat dades falses o inexactes, DISEIXI CATALUNYA es reserva el dret de prohibir l’accés de l’usuari al lloc web.

5 .- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT PER A LA FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB I ELS SEUS SERVEIS
1.- GAUDEIX DE CATALUNYA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament d’aquest lloc web i dels seus serveis.

En conseqüència, tota responsabilitat queda exclosa per qualsevol tipus de dany derivat de la manca de disponibilitat o continuïtat del funcionament del lloc web, dels seus serveis i de la utilitat que els usuaris puguin haver atribuït a aquest lloc web.

En qualsevol cas, DISEÑAR CATALUNYA farà tot el possible per mantenir la disponibilitat contínua del lloc web.

2.- GAUDEIX DE CATALUNYA utilitza sistemes de privadesa de dades personals que impedeixen l’accés a aquestes dades per part de tercers. GAUDEIX DE CATALUNYA ha implementat totes les mesures de seguretat tècnica i organitzativa necessàries que garanteixen la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades per l’usuari.

Tanmateix, l’associació exclou tota responsabilitat pels danys ocasionats si es donen a conèixer les dades personals.

3.- Tot i GAUDIR CATALUNYA ha implementat totes les mesures adequades per garantir la seguretat del seu lloc web, no controla ni garanteix l’absència de virus o altres elements en el contingut d’aquest lloc web que puguin tenir efectes nocius en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari ) o en els documents electrònics o fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic.

GAUDEIX DE CATALUNYA exclou tota responsabilitat pels danys que puguin derivar-se de la presència de virus en el contingut que pugui tenir efectes nocius en el sistema informàtic, documents electrònics, arxius, etc.

4.- GAUDEIX DE CATALUNYA no té l’obligació de monitoritzar i no controlar l’ús fet pels usuaris d’aquest lloc web, els serveis i els seus continguts. En particular, aquesta associació no garanteix que els usuaris utilitzin el lloc web, els seus serveis i els seus continguts d’acord amb les presents Condicions Generals d’ús i, si escau, els Termes Especials que siguin d’aplicació, ni que es faci d’una manera diligent , de forma prudent.

Aquesta associació no té cap obligació de verificar i, de fet, no verifica la identitat dels usuaris ni la veracitat, validesa, integritat i / o autenticitat de les dades facilitades per aquests usuaris sobre ells mateixos als altres.

5 .- L’usuari accepta que el Portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per ENJOY CATALUNYA amb informació de fonts internes i externes i l’ofereix al seu estat actual als usuaris, encara que pugui contenir inexactituds o errors. Per tant, l’usuari allibera ENJOY CATALUNYA de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o expectatives errònies a les quals pot donar lloc el Portal durant la navegació.

6.- PROPIETAT INTELECTUAL
Tots els drets continguts en aquest lloc web pertanyen a ENJOY CATALUNYA, excepte els que pertanyen a empreses amb les quals ha signat el corresponent acord per a la provisió de continguts, i estan protegits per normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

GAUDEIX DEL disseny, imatges, mapes, gràfics, signes, marques distintius o logotips de CATALUNYA, així com els marcs, pancartes, programari i codi d’origen i d’aquest lloc web, etc., són propietat de ENJOY CATALUNYA, que legítimament té títol exclusiu de l’explotació drets.

Cap usuari que accedeixi a aquest lloc web pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, assignar o vendre els elements abans esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació sense esmentar específicament el seu origen.

L’usuari només està autoritzat per veure i carregar per al seu ús personal, no comercial, sense ampliar aquest ús a persones o organitzacions de tercers.

Aquests termes també seran aplicables als gràfics o dissenys que apareixen en aquest lloc web que són propietat de societats associades d’ENJOY CATALUNYA, tret que s’estableixi expressament el contrari.

L’usuari està totalment prohibit modificar el contingut o l’estructura del lloc web.

GAUDEIX DE CATALUNYA assegurarà que el contingut d’aquest lloc no tingui cap contingut o contingut pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista o difamatori que fomenti la violència. Així mateix, procurarà evitar qualsevol situació que pugui ser perjudicial per als usuaris.

7 .- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades personals que els usuaris d’aquest lloc web puguin proporcionar seran incloses en un fitxer informàtic propietat de ENJOY CATALUNYA per tal que pugueu rebre puntualment informació sobre les activitats i serveis d’aquesta associació a la safata d’entrada.

Qualsevol dada personal es tractarà confidencialment i no estarà a disposició de tercers aliens a ENJOY CATALUNYA. En qualsevol cas, els usuaris poden exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació d’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a ENJOY CATALUNYA, amb domicili social o contactar-lo a través de la següent adreça de correu electrònic: correu electrònic
La primera vegada que l’usuari accedeix a aquest lloc web, DISCOIX EL servidor de CATALUNYA enviarà un fitxer anomenat “cookie” al seu ordinador. Una galeta és un petit fitxer de text que el navegador recopila i emmagatzema mentre l’usuari navega pel lloc web. Això permet que el lloc web obtingui certa informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari, cosa que permetrà adaptar-se a les seves preferències en visites posteriors.

Si l’usuari no desitja rebre cookies durant la navegació, ha de desactivar l’opció corresponent al seu navegador, de manera que impedeixi la instal·lació de cookies a l’ordinador.

8.- ENLLAÇOS HYPERTEXT
Cap tercer pot establir una relació d’enquadrament entre els seus llocs web i aquest lloc web.

Si aquest lloc web hauria de contenir enllaços a altres portals o llocs web no gestionats per ENJOY CATALUNYA, aquesta associació estableix que no té control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del seu contingut. Els enllaços que aquest lloc web pugui contenir només s’ofereixen amb finalitats informatives, sense que això impliqui cap tipus d’endorsament dels continguts, propietaris, serveis o productes oferts d’aquests enllaços.

En qualsevol cas, DISFRUTA DE CATALUNYA exclou qualsevol responsabilitat pel que fa als serveis prestats per aquests tercers en cas de reclamació o acció legal que es pugui adoptar respecte d’aquests serveis.

9 .- SEVERABILITAT
Si alguna clàusula d’aquestes Condicions generals de navegació i ús del lloc web es declarés invàlida o no es pot executar, ja sigui en la seva totalitat o en part, aquesta declaració només farà efectiva la provisió o una part d’ella que no sigui vàlida o que no sigui executable, de manera que els altres termes generals romandran en vigor i la disposició o part d’ella que es vegi afectada es considera que no s’ha escrit, llevat que, essent una part essencial, afecti el conjunt dels termes generals.

10.- DRET APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes Condicions generals d’ús i navegació, i qualsevol relació entre l’usuari i ENJOY CATALUNYA, es regeixen per les lleis d’Espanya.

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia derivada de l’existència o el contingut d’aquestes Condicions Generals o de la relació entre l’usuari i ENJOY CATALUNYA, ambdues parts renuncien expressament a qualsevol altra jurisdicció que pugui tenir dret i sotmetre’s a la jurisdicció exclusiva dels Tribunals de Dret de Vilafranca del Penedès.